Skak-kalenderen

Programmet for 2020-21 er i grove træk parat nu. Der kommer ændringer, bl.a. når holdturneringsprogrammet kendes. Men sådan ser det ud lige nu: 

kalender 2020-21

Tønder Skakskole : Der undervises og spilles mandage kl. 15.30 i Medborgerhuset.  Der begyndes igen mandag den 14. sept.