Resultat-oversigt

Siden her rummer en del historie i form af lister over vindere af diverse aktiviteter knyttet til Tønder Skakklub.

Bymestre Grenzturneringen
 Klubmestre  GrenzGrandPrix
Pokalvindere
Lynmestre Vesteregnens Hurtigmesterskab
 GrandPrix-vindere

På den “gamle” hjemmeside havde vi i en lang periode års-resumeer. Vi medtager nogle stykker herunder, fordi de jo er med til at tegne klubbens historie, ikke mindst i storhedstiden omkring årtusindeskiftet, men de angivne links på siderne er ikke længere aktuelle:

resultat11-12  resultat07-08  resultat03-04  resultat99-00 resultat98-99  resultat96-98